Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

  1. Etusivu
  2. > OP Ryhmä
  3. > Liiketoiminnot
  4. > Vahinkovakuutustoiminta

Valikko:

Vahinkovakuutustoiminta

A A A

Pohjola on Suomen johtava vahinkovakuuttaja. Pohjola tarjoaa henkilö- sekä yritys- ja yhteisöasiakkailleen monipuolisen ja kattavan vakuutusturvan. Vahinkovakuutuksen liiketoiminta-alueet ovat Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat ja Baltia.

Vahinkovakuutustoiminnassa Pohjolan strategisena tavoitteena on jatkaa markkinoita nopeampaa kasvua, vahvistaa markkinajohtajuutta ja säilyttää liiketoiminnan hyvä kannattavuus. Kannattavuutta mitataan operatiivisella yhdistetyllä kulusuhteella, minkä pitkän aikavälin tavoite on 92 %. Markkina-asemaa vahvistetaan hyödyntämällä tehokkaasti ryhmän yhteistä asiakaspohjaa ja palveluverkkoa sekä syventämällä pankki- ja vahinkovakuutusliiketoiminnan integraatiota.

Sekä henkilö- että yritysasiakassegmentissä uusia asiakkaita hankitaan erityisesti osuuspankkien asiakkaista. Tavoitteena on kattava ja pysyvä kokonaisasiakkuus. Tällä hetkellä etuasiakastalouksista lähes 70 % on myös keskittänyt pankkiasiointinsa osuuspankkiin. Yritysasiakkaissa tavoitteena on markkinaosuuden kasvattaminen erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten segmentissä.

Hyvinvointiin liittyvistä tuotteista ja palveluista rakennetaan vakuutustarjooman ympärille uusi liiketoiminnan kasvualue ryhmän palvelutarjontaa hyödyntäen. Erityisenä painopisteenä ovat uudenlaiset työhyvinvointiin liittyvät ratkaisut, OPn yhdistelmätuotteet sekä vakuuttamisen uudet mahdollisuudet julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnoissa.

Vahinkovakuutus-liiketoimintasegmenttiin kuuluu kuusi yhtiötä: Suomessa toimiva yleisvahinkovakuutusyhtiö Pohjola Vakuutus Oy, ammattiliikenteen vakuuttamiseen keskittynyt A-Vakuutus Oy, matkavakuuttamiseen erikoistunut Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen ja Baltian maissa toimiva Seesam.

Vahinkomaksutuotot 2011

Henkilöasiakkaat

Merkittävimmät henkilöasiakkaiden vakuutukset ovat kodin ja moottoriajoneuvojen vakuutukset sekä tapaturma-, hoitokulu- ja matkavakuutukset. Osa vakuutuksista tarjotaan ryhmävakuutuksina muun muassa liittojen kautta.

Pohjolan henkilöasiakkaiden asiakkuuskonseptin keskeisenä sisältönä on etuasiakkuus, jolla tuetaan vakuutusten keskittämistä ja asiakaspysyvyyttä. OPn henkilöasiakkaiden bonusmallin ja keskittämisetujen ansiosta pankki- ja vakuutusasiansa OPhen keskittäneet asiakkaat voivat käyttää pankkiasioinnistaan kertyviä bonuksia myös vahinkovakuutuslaskujensa maksamiseen.

Henkilöasiakkaat voivat ostaa vahinkovakuutuksia ja päivittää vakuutusturvansa yli 300:ssa OP Ryhmään kuuluvan pankin konttorissa. Lisäksi Pohjolalla on valtakunnallinen puhelin- ja verkkopalvelu. Toimipaikkaverkkoa täydentää laaja asiamiesverkosto.

Yritysasiakkaat

Yritysasiakkaiden palvelukonseptissa keskeisellä sijalla ovat kattavat ja monipuoliset riskienhallintapalvelut, Ilmarisen työeläkkeisiin liittyvät palvelut ja ennaltaehkäisevä vahingontorjunta sekä turvallisuusneuvonta.

Asiakkaiden kansainvälisen vakuutusturvan järjestämisessä Pohjolan kansainvälinen palveluverkko tarjoaa paikallisten olosuhteiden tuntemukseen perustuvaa vakuutus- ja riskienhallintapalvelua kaikkialla maailmassa. Jo yli 30 vuoden ajan yhteistyökumppanina on ollut RSA, joka on maailman johtavia vahinkovakuuttajia ja toimii verkostonsa kautta yli 135 maassa.

Riskien rajoittamiseksi Pohjola jälleenvakuuttaa kaikki suurimmat yksittäiset riskit sekä mahdollisten katastrofien seurauksena syntyvän riskien kertymän. Riskien hajauttamiseksi Pohjolalla on yhteistyökumppanina lähes 50 jälleenvakuutusyhtiötä. S&P on arvioinut kaikki Pohjolan jälleenvakuutuskumppanit vähintään luokkaan A.

Baltia

Pohjolan omistama Seesam-yhtiö tarjoaa asiakkailleen paikallista palvelua ja kattavan vahinkovakuutusturvan Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Vakuutuksia myydään myös muiden jakelukanavien kautta, kuten pankeissa ja meklarien sekä omien asiamiesten kautta. Pohjolan markkinaosuus Baltiassa on keskimäärin 6 prosenttia. Tavoitteena on markkinaosuuden vahvistaminen.

Baltian vahinkovakuutusmarkkinoilla vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo oli vuonna 2011 arviolta 750 miljoonaa euroa. Vakuuttamisen aste on edelleen matala ja asiakkaiden vakuutusturvan laajentamiselle on kysyntää, varsinkin nyt kun markkinat ovat alkaneet elpyä.

Korvaustoiminta

Korvaustoiminnan vahvuuksia ovat palvelun nopeus ja tehokkuus. Laajan ja kattavan yhteistyökumppaniverkoston avulla Pohjolan korvauspalvelu toimii tehokkaasti. Pohjola on solminut kumppanuussopimuksia yli 20 toimialalla, esimerkiksi terveydenhuoltoalan yritysten, autokorjaamojen, rakennuskorjaus- ja kodinkoneliikkeiden kanssa. Näin varmistetaan korvaustoiminnan kustannustehokkuus, tasalaatuisuus ja saatavuus lähellä asiakasta.

Korvaustoiminnan tavoitteena on nopeuden ja asiakastyytyväisyyden parantaminen edelleen. Tavoite saavutetaan korvaustoiminnan uudistamisella ja uudella korvausjärjestelmällä. Korvauspalvelun tavoitteena on tehdä asiakkaan palvelukokemuksesta alan paras.

Viimeksi päivitetty 7.1.2015

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © OP  2018

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön