Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

  1. Etusivu
  2. > Henkilöasiakkaat
  3. > Vakuutukset
  4. >Liikennevakuutuslaki uudistuu 1.1.2017

Liikennevakuutuslaki uudistuu 1.1.2017

A A A

30.12.2016

Liikennevakuutuslain uudistuminen vuoden vaihteessa tuo muutoksia liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksiin ja sattuneen liikennevahingon käsittelyaikoihin. Lisäksi muutos luo pohjan entistä asiakaslähtöisemmälle vakuuttamiselle.

Uusi liikennevakuutuslaki 1.1.2017

Uusi liikennevakuutuslaki astuu voimaan 1.1.2017. Lakiuudistus sekä selkeyttää olemassa olevaa sääntelyä että vähentää sen tulkinnanvaraisuutta. Uusi liikennevakuutuslaki ei kuitenkaan sisällä muutoksia lain perusperiaatteisiin, eli lain soveltamisalaan, vakuuttamisvelvollisuuteen, vahinkojen korvaamisperiaatteisiin tai korvausetuuksiin. Liikennevakuutuslain muutos ei myöskään edellytä vakuutuksenottajalta toimenpiteitä omaan liikennevakuutukseen.

Liikennevakuutuslain uudistuminen pitää sisällään muun muassa seuraavat konkreettiset muutokset vakuuttamiseen, vahinkojen korvauksiin sekä liikennevakuutuksen laiminlyöntiin.

Uusi asiakaslähtöisempi liikennevakuuttaminen


Uusi liikennevakuutuslaki mahdollistaa entistä asiakaslähtöisemmän vakuuttamisen, sillä uudistus luo pohjan aiempaa monipuolisemmalle henkilökohtaisen vakuutus- ja vahinkohistorian hyödyntämiselle vakuutuksen hinnoittelussa. Omistamasi yksittäisen ajoneuvon vahinkohistoria on mahdollista huomioida muiden omistamiesi ajoneuvojen vakuutuksien hinnoittelussa, ja vastaavasti useamman ajoneuvosi vahinkohistoria voidaan huomioida yksittäisen ajoneuvosi vakuutusten hinnoittelussa. Tämä tarkoittaa sitä, että vahinkohistorian ei välttämättä tarvitse alkaa ns. nollasta aina uuden ajoneuvon kohdalla. Samalla vahinkohistoria muuttuu yksinomaan henkilökohtaiseksi, eikä sitä ja sen mukaista bonusta voi enää siirtää puolisolle.

Vahinkojen käsittelyajat lyhenevät


Liikenteessä sattuneille vahingoille asetetaan uudessa liikennevakuutuslaissa määräaika, mikä varmistaa sen, että saat vahingonkärsineenä korvauspäätöksen laissa määritellyissä aikamääreissä.

Uuden liikennevakuutuslain myötä vakuutuksen korvauskäsittely on aloitettava seitsemän arkipäivän sisällä asian vireille tulosta. Saat korvauspäätöksen vastaavasti kuukauden kuluessa, kun aiempi laki on turvannut korvauspäätöksen kolmen kuukauden sisällä.

Liikennevakuutuksen laiminlyönnin seuraamukset kovenevat


Liikennevakuutus on pakollinen vakuutus liikenteessä käytettävälle ajoneuvolle, sillä liikennevakuutuksesta korvataan vahingon sattuessa syyttömäksi todetun osallisen ajoneuvoon kohdistuvat vahingot sekä molempien osallisten henkilövahingot. Liikennevakuutuksen laiminlyönti johtaa uuden liikennevakuutuslain myötä ajoneuvon käyttökieltoon, ja poliisi voi vastaisuudessa ottaa ajoneuvon kilvet välittömästi pois. Lisäksi laiminlyöntiin liittyvät maksut kovenevat.

Edellä mainittujen muutosten ohella liikennevakuutuslaki ottaa paremmin huomioon myös tulevaisuuden liikkumisen, sillä vakuutuslaki ottaa kantaa korvausvastuuseen sellaisissa tilanteissa, joissa vahinko johtuu itseohjautuvasta ajoneuvosta tai sen käyttämästä sovelluksesta. Lisätietoa näistä sekä muista liikennevakuutuslain uudistumisen muutoksista löydät Liikennevakuutuskeskuksen verkkosivuilta.

OPlta uusi asiakaslähtöinen liikennevakuutus

Uudistuvan liikennevakuutuslain myötä meillä on mahdollisuus tarjota asiakkaillemme uudenlainen liikennevakuutus. Yhteisöllinen roolimme tarkoittaa asiakkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtimista, ja tämä keskeinen funktio korostuu myös liikennevakuutuksissa.

Kehittämällämme uudella liikennevakuutuksella kannustamme muita huomioivaan liikennekulttuuriin sekä kansainvälisesti mitattuna ylivertaiseen liikenneturvallisuuteen. Hinnoittelun suhteen noudatamme vastaavasti reiluuden periaatetta eli sitä, että vähemmän onnettomuuksia ajavat kuljettavat maksavat vakuutuksestaan myös vähemmän.

Olemme asiakkaidemme omistama. Niinpä kehitämme jatkuvasti uutta yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja asiakkaamme ovatkin aktiivisesti osallistuneet uudenlaisen liikennevakuutuksen muodostamiseen. Lakiuudistuksen sekä yhteisen kehitystyön tuloksena tuomme liikennevakuutukseemme uusia ominaisuuksia, jotka nimenomaan asiakkaamme kokevat reiluiksi ja oikeudenmukaisiksi.

Kerromme tästä kehittämästämme uudistuksesta lisää alkuvuonna 2017.

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © OP  2018

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön