Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

  1. Etusivu
  2. > Media
  3. > Tiedotteet
  4. >Pohjola ja Suomi-yhtiö palkitsevat monipuolisen vaikuttajan: Lääketieteen palkinto Jussi Huttuselle

Pohjola ja Suomi-yhtiö palkitsevat monipuolisen vaikuttajan: Lääketieteen palkinto Jussi Huttuselle

A A A

8.1.2010 klo 10:00

Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinnon saa tänä vuonna lääketieteen professori Jussi Huttunen ansioistaan suomalaisen terveydenhuollon laaja-alaisena vaikuttajana ja kansanterveyden edistäjänä. Palkinto on arvoltaan 20 000 euroa ja saajan valitsee Suomen Lääketieteen Säätiö. Palkinto on myönnetty vuodesta 1981 lähtien.

Lääketieteen tohtori ja sisätautien erikoislääkäri Jussi Huttunen (s. 1941) on toiminut Kansanterveyslaitoksen (nyk. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen) pääjohtajana yli 20 vuotta ja sen lisäksi mm. sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtajana ja Aikakauskirja Duodecimin päätoimittajana.  Hän on toiminut myös useiden kansanterveysjärjestöjen puheenjohtajana. Hänet tunnetaan suomalaisen terveydenhuollon monipuolisena vaikuttajana ja visionäärinä.

Terveydenhuolto isojen haasteiden edessä

Jussi Huttunen luettelee suomalaisen terveydenhuollon neljä isoa haastetta, jotka on ratkaistava lähitulevaisuudessa. Ne ovat terveydenhuollon eriarvoisuus, alkoholin aiheuttamat ongelmat, ylipainon seurauksena kehittyvät sairaudet sekä väestön ikääntymisen tuomat haasteet ja hoidon priorisointi.

- Suomalaisen terveydenhuollon perusrakenne on ollut suhteellisen toimiva. Olemme pystyneet tähän asti tuottamaan palvelut tehokkaasti ja vaikuttavasti. Ongelmana on kuitenkin ollut se, ettei tasa-arvo ole toteutunut.  Suomessa on poikkeuksellisen suuret alueelliset ja sosiaaliryhmittäiset erot kansalaisten terveydessä. Myös miesten ja naisten terveyserot ovat liian suuret, Jussi Huttunen kuvailee.

- Tasa-arvo ei ole täysin toteutunut siksi, että palvelujen saatavuus eri puolella Suomea ei ole samanlaista. Tämä koskee sekä perusterveydenhuoltoa että erikoissairaanhoitoa.

- Toisaalta palvelujen saatavuudessa on myös isoja eroja eri sosiaaliryhmien välillä.  Vähäosaisilla ja vähän koulutusta saaneilla on vaikeuksia selvitä monimutkaisen palvelujärjestelmän sokkeloissa. Osa ihmisistä ei ole kiinnostuneita hoitamaan terveyttään eikä hakeudu hoitoon edes silloin kun hoitoa tarvittaisiin, Huttunen tarkentaa.

Alkoholi ja ylipaino monien sairauksien syynä

Toinen vakava ongelma on kasvanut alkoholin käyttö.
- Ennen miesten yleisin kuolinsyy oli sepelvaltimotauti ja naisten rintasyöpä. Viime aikoina näiden tautien ehkäisy ja hoito ovat huomattavasti kehittyneet ja työikäisten kuolleisuus niihin on vähentynyt.

- Nyt alkoholista on tullut työikäisten suomalaismiesten ja -naisten yleisin kuolinsyy. Meillä käytetään alkoholia enemmän ja humalahakuisemmin kuin muissa Pohjoismaissa.

Kolmantena suurena haasteena terveydenhuollolle Huttunen mainitsee lihavuuden.  - Ylipaino on nopeasti noussut isoksi ongelmaksi. Lihomisen seurauksena kakkostyypin diabetes yleistyy vauhdilla ja sepelvaltimotautiin sairastuneiden määrä saattaa kääntyä uudelleen kasvuun. Ylipainolla on vaikutuksensa myös monien syöpien ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lisääntymiseen, Huttunen luettelee.

Kuka saa hoitoa?

Neljäs Huttusen luettelema terveydenhuollon haaste on paradoksaalinen, sillä se on seuraus lääketieteen kehittymisestä ja terveydenhuollon onnistumisesta. Väestö ikääntyy nopeasti ja eliniän odote pitenee. Sen seurauksena ikäihmisille tyypillisten sairauksien määrä kasvaa ensi vuosikymmeninä. Oireita lievittävät, elämää pidentävät ja elämänlaatua ja toimintakykyä parantavat hoidot ovat kehittyneet ja ovat yhä tehokkaampia - mutta myös kalliimpia.

- Lähitulevaisuuden iso haaste on, miten rahat riittävät kaikkiin hoitoihin.  On mahdollista - toiset sanovat todennäköistä - että joudumme ensi vuosikymmenellä tekemään kipeitä valintoja ja päättämään joidenkin sairauksien ja joidenkin hoitojen kohdalla, ketä hoidetaan ja ketä ei.

- Nyt on tärkeä keskustella siitä, miten ja kuka valinnat tekee, jos sellaisiin joudutaan. Samalla on myös päätettävä, miten minimoidaan näistä valinnoista johtuvat lääketieteelliset, eettiset ja inhimilliset ongelmat, Huttunen painottaa.

Palkinto 20 000 euroa

Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinnon saajan valitsee Suomen Lääketieteen Säätiö. Palkinto on arvoltaan 20 000 euroa. Se on myönnetty vuodesta 1981 lähtien. Palkinnon luovuttavat professori Jussi Huttuselle lahjoittajien edustajina Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny ja Suomi-yhtiön toimitusjohtaja Markku Vesterinen Valtakunnallisilla Lääkäripäivillä 11.1.2010. Helsingissä.

Jussi Huttunen pitää palkinnon luovutuksen yhteydessä juhlaluennon aiheesta "Terveydenhuolto kriisiytyy - selviämmekö me?"


LISÄTIETOJA:
LKT Jussi Huttunen, puh 050 505 2776
Ylilääkäri Matti Karjalainen, puh 010 2533 2265 tai sähköposti matti.karjalainen(a)pohjola.fi

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © OP  2018

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön