Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

 

 

Mitä laaja kotivakuutus ja kotivakuutus korvaavat?

A A A

Laaja kotivakuutus korvaa suoranaiset esinevahingot, jotka johtuvat äkillisistä ja ennalta arvaamattomista tapahtumista. Vakuutusehdoissa on lueteltu ne vahingot, joita poikkeuksellisesti ei korvata.

Kotivakuutus sen sijaan korvaa vakuutusehdoissa nimenomaan lueteltuja vahinkoja, esimerkiksi palo-, murto-, myrsky- ja vuotovahinkoja.
 
Laajan kotivakuutuksen korvauspiiri on kotivakuutusta laajempi, ja siihen sisältyvät luonnollisesti myös kaikki ne vahingot, jotka tavallinen kotivakuutus korvaa.

Mitä laaja kotivakuutus ja kotivakuutus eivät korvaa?

Laajan kotivakuutuksen vakuutusehdoissa on lueteltu vahinkoja, joita se ei korvaa. Näitä vahinkoja ei myöskään kotivakuutus korvaa. 
 
Kumpikaan kotivakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut:

 • esineen käyttövirheestä 
 • esineelle itselleen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, lahoamisesta, sienettymisestä, aineen väsymisestä tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä 
 • routimisesta, maan painumisesta tai liikkumisesta 
 • tulvasta, aallokosta ja vedenpinnan noususta 
 • jään tai lumen painosta tai liikkumisesta 
 • luonnonolosuhteista puutarha-, maa- ja metsätaloustuotteille tai puutarhakasveille 
 • ammattimaisesta räjäytys- tai louhintatyöstä 
 • omaisuuden katoamista tai unohtamista 
 • ulkona olevan esineen, esimerkiksi pyykkien tai verkkojen, varkautta 
 • varkautta, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja -paikkaa ei voida tarkoin määritellä 
 • urheiluvälineen  tai radio-ohjattavan laitteen rikkoutumista sitä tarkoitukseensa käytettäessä 
 • hyönteisten, rottien, hiirten, myyrien ja jänisten aiheuttamia vahinkoja 
 • seuraeläinten pureskelemalla ja raapimalla aiheuttamia vahinkoja 
 • vuotovahingoissa hukkaan valunutta nestettä 
 • huoltokorjausten kustannuksia 
 • suunnittelu-, perustus- tai rakennustyövirhettä eikä siitä rakennukselle aiheutunutta vahinkoa 
 • erityislain, takuun tai muun vakuutuksen perusteella korvattavaa vahinkoa 

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © OP  2018

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön