Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

  1. Etusivu
  2. > Yritys- ja yhteisöasiakkaat
  3. > Ratkaisut verkostoille

Ratkaisut verkostoille

A A A

Verkostomaisesti toimivat yritykset tarvitsevat verkostojensa hallinnan ja toiminnan tehostamisen tueksi yhä kehittyneempiä työvälineitä.

Ei riitä, että yritys pitää huolta vain omasta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään. Kilpailussa pärjätäkseen sen tulee varmistua siitä, että koko verkosto toimii tehokkaasti. Tuemme yritystäsi verkostojen hallinnan haasteissa tarjoamalla yrityksesi käyttöön ainutlaatuisen Verkostonhallintapalvelu -työkalun sekä kattavat pankki- ja vakuutuspalvelut. Monipuolisten ratkaisujen avulla:

  • Kuvataan verkoston rakenne ja verkostoon kuuluvien yritysten väliset suhteet.
  • Seurataan verkoston jäsenten taloudellisiin indikaattoreihin ja sisäisiin liiketoimintatietoihin perustuvaa kuntoa ja sen muutoksia.
  • Vähennetään verkoston tuotanto- ja jakeluketjuun sitoutunutta pääomaa.
  • Varmistetaan verkoston jäsenille optimaaliset rahoitusresurssit sekä verkostolle myönnetyn vakuutusturvan kattavuus.
  • Tehostetaan verkoston jäsenten välistä maksuliikennettä.
  • Parannetaan rahoitus-, vakuutus- ja riskienhallintaan liittyviä prosesseja.              
Tarpet/haasteet Ratkaisut Hyödyt 
Työvälineet arvoketjun kokonaisvaltaiseen johtamiseen ja hallintaanVerkostonhallintapalvelu (Visualisointi, luokittelu/rating, jäsenten sidokset, auditointi, seuranta ja raportointi)Verkoston toiminnan jatkuvuuden turvaaminen, omistaja-arvon kasvattaminen
Verkoston  ja päämiehen vaatimat investoinnitOPn rahoitusratkaisut (Leasing, osamaksu, taselainat ja rahoituslimiitit)Verkoston hallinnan ja kehittämisen tehostuminen
Verkoston suojautuminen korko-, valuutta- ja hyödykeriskiltäOPn suojausratkaisutUusien kumppaneiden ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen
Moninkertainen (päällekkäinen) vakuuttaminen - vakuutusturvan optimointi verkostossaOPn vakuutusratkaisut (Toimittajaverkoston ryhmäkeskeytysvakuutus)Arvoketjuun liittyvien riskien parempi hallinta ja ennakointi
Verkoston maksuliikenteen kustannusten ja maksuviiveiden hallintaOPn maksuliikeratkaisut (Verkostotiliratkaisut, maksuliikenteen tehostaminen)Verkostoon sitoutuneen kokonaispääoman pieneneminen
Verkoston jäsenten vastapuoliriskin hallintaOPn räätälöidyt ratkaisut (Saatavien rahoitus, riskienhallinta)Kustannusten pieneneminen volyymihyötyjen kautta (yksittäinen jäsen voi hyödyntää koko verkoston ostovoiman)

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © OP  2017

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön