Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

  1. Etusivu
  2. > Usein kysyttyä
  3. >Palkkailmoituksen UKK

Valikko:

Palkkailmoituksen UKK

A A A
Kuka voi tehdä palkkailmoituksen?

Palkkailmoituksen voi tehdä yritysten Vakuutusten verkkopalveluun nimetty käyttäjä, jolle on annettu käyttöoikeudet sekä lakisääteisten henkilövakuutusten ja Terveysturvavakuutusten käsittelyyn että palkkatietojen käsittelyyn.

Palkkailmoituksen voi tehdä myös tilitoimisto, jolle on tilitoimistovaltuutuksella annettu käyttöoikeudet sekä lakisääteisten henkilövakuutusten ja Terveysturvavakuutusten käsittelyyn että palkkatietojen käsittelyyn.

Tili- ja isännöitsijätoimistot Vakuutusten verkkopalvelun käyttäjinä

Missä ja miten palkkailmoitus tehdään?

Palkkailmoituksen voi tehdä yritysten vakuutusten verkkopalvelussa. Sähköinen palkkailmoituslomake löytyy kohdasta:

Vakuutukset > Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus > Ilmoita lopulliset palkat.

Jos ennakkomaksun perusteena käytetty palkkasumma eroaa yli 20 % omasta arviostasi, ilmoita muutos kohdassa Vakuutukset>Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus> Ilmoita ennakkopalkat.

Kirjaudu verkkopalveluun ja tee palkkailmoitus

Jos yrityksellä ei vielä ole verkkopalvelua käytössä, yrityksen nimenkirjoitusoikeuden haltija voi tehdä verkkopalvelusopimuksen tällä sähköisellä lomakkeella:

Tee verkkopalvelusopimus

Yritysten vakuutusten verkkopalvelun käyttö on yritykselle maksutonta.

Paperisen palkkailmoituslomakkeen voi tarvittaessa pyytää numerosta 010 253 1120.

Koska palkkailmoitus pitää tehdä?

Jatkuvan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen palkkailmoituksen voi tehdä verkkopalvelussa 1.12. alkaen ja palkat tulee viimeistään ilmoittaa 31.1.

Mitkä palkat on ilmoitettava palkkailmoituksessa?

Palkkailmoitukseen ilmoitetaan työntekijöiden palkkojen sekä yrityksessä työskentelevien työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piiriin kuuluvien osakkaiden palkkojen yhteissumma. Työpalkkoina ilmoitetaan ennakonpidätyksellä vähentämättömät bruttopalkat vuosiloma- ja ylityökorvauksineen, loma- ja sairausajan palkkoineen, urakka- ja ylityölisineen. Myös luontaisedut ilmoitetaan.

Miksi on tärkeää ilmoittaa oikea ammattinimike?

Oikean ammattinimikkeen ilmoittaminen on tärkeää, koska työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksu lasketaan ammattinimikkeen vastuuluokan mukaisen kertoimen avulla.

Mistä löytyy lähetetty palkkailmoitus?

Lähetetty palkkailmoitus löytyy verkkopalvelun tapahtumahistorialta.

Miten lähetettyä palkkailmoitusta voi korjata?

Jos lähetetyssä palkkailmoituksessa on virhe, uuden palkkailmoituksen voi lähettää vielä saman vuorokauden aikana. Viimeisin palkkailmoitus käsitellään. Myöhemmin huomatuista virheistä voi lähettää korjauspyynnön työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen lisäselvityksenä. Lisäselvityksen voi tehdä kohdassa:

Vakuutukset > Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus > Lähetä lisäselvitys.

Mistä tietää, että palkkailmoitus on käsitelty valmiiksi ja mistä tasauslaskennan tiedot löytyvät?

Kun palkkailmoitus on käsitelty, tasauslaskut tai tiedot palautuksista lähtevät joko postitse tai verkkolaskuina valitun laskutustavan mukaisesti. Tasauslaskennan dokumentit löytyvät myös verkkopalvelusta Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen asiapapereista palkkailmoituksen käsittelyn jälkeen.

Pitääkö palkkailmoitus tehdä, vaikka yrityksessä ei ole ollut ilmoitusvuonna työntekijöitä?

Palkkailmoitus pitää palauttaa, vaikka yrityksessä ei ole ollut työntekijöitä. Palkkasummaksi merkitään tällöin 0 euroa.

Kuinka työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen voi irtisanoa?

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen voi irtisanoa verkkopalvelussa lähettämällä irtisanomisesta tiedon Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen lisäselvityksenä kohdassa:

Vakuutukset > Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus >Lähetä lisäselvitys.

Vakuutusta päätettäessä on mainittava päättymisen syy (esim. yrityksessä ei ole enää työntekijöitä tai yrityksen toiminta on lakannut) ja viimeisen työsuhteen päättymispäivä.

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © OP  2017

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön