Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

Personer

A A A

Banneri_henkilot 552

Finländarna brukar försäkra sina bilar och sina hem, men låter bli att försäkra sig själva och sina nära anhöriga. Du kommer väl ihåg att teckna ett skydd för din och dina nära anhörigas hälsa och utkomst i olika skeden av livet.

En heltäckande och förmånlig försäkring, skräddarsydd för ditt och dina anhörigas behov.

Våra personförsäkringar erbjuder ett brett skydd för människor i alla åldrar i händelse av olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetsoförmåga. Med hälsoförsäkringen säkerställer du tillgång till bästa möjliga vård då den behövs och försäkringen möjliggör dessutom tillgång till olika terapier (t.ex. fysioterapi), om läkaren ordinerar sådan. Med försäkringen säkrar du en så snabb rehabilitering som möjligt och du kan till och med förebygga att en sjukdom förvärras. Försäkringarna kan kräva att du fyller i en hälsodeklaration via nätet och försäkringarna beviljas utifrån hälsotillståndet.

Vi erbjuder dig en försäkring som passar för dina behov. Efter det att du svarat på några preciserande frågor, väljer vi för dig ett paket som passar bäst för att upprätthålla din hälsa och trygga din ekonomi. Vi berättar också för dig priset på försäkringen, varefter du fortfarande kan inverka på innehållet i ditt försäkringspaket.

Gå till vår nätbutik genom att trycka på knappen Teckna försäkring, så presenterar vi de försäkringar och skydd som vi rekommenderar särskilt för dig och/eller dina familjemedlemmar.

Försäkringen beviljas av OP Försäkring Ab.

Teckna försäkring

Vid behov kan du i tabellen nedan också läsa mer om olika alternativ för personförsäkringar.

Utnyttja vår förmån!

Med förmånen #Familjeextra får du försäkringarna avgiftsfritt i ett års tid.
Med förmånerna #Familjeextra vill vi för egen del stödja babyfamiljer att klara den hektiska och krävande vardagen samt allt det nya. Vi erbjuder försäkringen för ofött barn och livförsäkringen New life för föräldrar avgiftsfritt för ett år.

Förmånen gäller till 31.12.2017. Läs mer om och dra nytta av förmånerna via länken nedan.

Hälso- och utkomstförsäkringar med 30 % rabatt för ett år.
Vi erbjuder nu hälso- och utkomstförsäkringen för ett år med 30 % rabatt. Du kan välja försäkringen med en omfattning som passar dig, och då får du många slags skydd i händelse av sjukdomar och olycksfall.

Förmånen gäller t.o.m. 31.12.2017. Utnyttja förmånerna via länken nedan.

Personförsäkring - förebyggande, vård, återhämtning, stöd, tryggande av ekonomin
HälsoförsäkringVårdskydd
Du kan i stor utsträckning använda olika offentliga hälsovårdstjänster och hälsovårdstjänster som erbjuds av de vårdinrättningar som vi samarbetar med.
Kostnadsskydd*
Om du vill kan du gardera dig enbart mot dyrare vårdkostnader såsom operationer och specialundersökningar.
Tandskydd
Endast med det här skyddet kan du få vård vid tandolycksfall och tandsjukdomar.
Tilläggsvårdskydd
Du kan välja kostnadsslag som utvidgar antalet ersättningsgilla tjänster; exempelvis fysioterapi, osteopati, kiropraktisk behandling, tal- och ergoterapi, hemsjukvård, ändringsarbeten i hemmet och vård i livets slutskede.
Konditionsskydd
Med konditionsskydd kan du utnyttja konditionstester och experttjänster.
 Skydd för idrottare*
Du kan skydda dig i händelse av olycksfall som inträffar under tävlingsidrott och idrottsträningar.
  
UtkomstförsäkringDu får en engångsersättning om du blir invalidiserad till följd av ett olycksfall. Till dina förmånstagare betalas en engångsersättning om du dör genom ett olycksfall. Du får dagpenning om du är helt arbetsoförmögen till följd av ett olycksfall.
  
InvaliditetsförsäkringDu får en engångsersättning, om du på grund av en sjukdom eller ett olycksfall blir bestående arbetsoförmögen.
  
Skydd vid allvarlig sjukdom*Du får en engångsersättning på upp till 100 000 euro, om du drabbas av en sjukdom eller ett allvarligt olycksfall. Du kan använda ersättningen efter eget val. Dina anhöriga får ekonomiskt skydd, om du avlider till följd av en ersättningsgill sjukdom eller ett olycksfall. Försäkringen beviljas av OPs samarbetspartner AXA.
  
LivförsäkringHjälper dina närmaste ekonomiskt, om du avlider till följd av en sjukdom eller en skada. Vi betalar en engångsersättning till dina förmånstagare. Du kan teckna en livförsäkring antingen ensam eller som ett parskydd tillsammans med din make. Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab.

* Kostnadsskyddet i Hälsoförsäkringen, skydd för idrottare eller Guldtrygg vid allvarlig sjukdom kan inte tecknas via vår nätbutik. De ovan nämnda skydden kan tecknas antingen i ett OP-kontor eller via telefontjänsten.

Teckna en försäkring per telefon:
Hälsoförsäkring, via numret 010 253 0022.
Guldtrygg vid allvarlig sjukdom, via numret 010 253 0022.

Läs också:

Villkor för användningen av sidorna och säkerhet Copyright © OP  2017

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav