Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

Hem

A A A

Kotivakuutus kuva

Varje hem behöver en försäkring. Hemförsäkringen tryggar ditt hem, din fritidsbostad och ditt lösöre i händelse av t.ex. inbrott, eldsvåda eller plötsliga läckageskador.

Hemförsäkringen ger skydd för ditt hem och lösöre!

Med hemförsäkringen kan du försäkra ditt hem och hemmets lösöre enkelt och snabbt med en enda försäkring. Vår hemförsäkring ger skydd för ditt hem, din fritidsstuga eller din placeringsbostad och försäkringen fyller också en hyrestagares behov av att skydda sin hyresbostad. Så oavsett om du hyr eller äger din bostad, så försäkrar OP!

Med en och samma försäkring kan du trygga dina följande bostäder och byggnader.

  • Egnahemshus (också under byggnad)

  • Våningshus

  • Radhus

  • Fristående hus

  • Parhus

  • Ekonomibyggnad

  • Bastubyggnad

  • Fritidsbostad

Vi erbjuder dig en försäkring som passar för dina behov. Efter det att du svarat på några preciserande frågor, väljer vi för dig ett paket som lämpar sig för att skydda ditt hem i händelse av skador. Vi berättar också för dig priset på försäkringen, varefter du fortfarande kan inverka på innehållet i ditt försäkringspaket.

Gå till vår nätbutik genom att trycka på knappen Teckna försäkring, så presenterar vi de försäkringar och skydd som vi rekommenderar särskilt för dig.

Försäkringen beviljas av OP Försäkring Ab.

Teckna försäkring

Vid behov kan du i tabellen nedan också läsa mer om olika alternativ för att försäkra hemmet. 

Hjälpen är nära om det sker en skada!

Hemma inträffar stora och små skador. Om en skada inträffar får du som vår kund hjälp både vid skötseln av små och stora skador. Vi sänder bland annat nya möbler och hushållsmaskiner i stället för de som skadats, vi köper elektronik, värdeföremål, cyklar och barnvagnar i stället för dem som stulits. Vi reparerar också spår efter inbrott eller sådant som förstörts vid skadegörelse samt läckande rör och de vattenskador som de förorsakar. Vi hjälper dig också att reparera skador som förorsakats av storm eller översvämning.

Genom att koncentrera får du en självriskförmån på 150 euro för Mitthem-försäkringen

Med Mitthem-försäkringen försäkrar du ditt egnahemshus och fritidshus precis i den utsträckning som du behöver. I sin mest omfattande form tryggar den hela byggnaden med lösöre, men om du vill kan du skräddarsy försäkringen så att den passar just dina behov. Som koncentreringskund får du en unik extra förmån för din Mitthem-försäkring: vid skador som beror på brand, naturfenomen eller brott debiteras ingen självrisk om du som självrisk har valt 150 euro och skadebeloppet överstiger 150 euro. Utnyttja alltså förmånen genom att koncentrera!

Hemförsäkring - mångsidigt skydd för hemmet, fritidsstugan och lösöret.
Skydd mot brand och naturfenomenDu får skydd för skador som förorsakas av eldsvåda, sot eller explosion. Skyddet gäller också vid skador som förorsakas av störtregn, höjning av vattenståndet i vattendrag eller i havet, kraftig hagelskur eller åsknedslag/tromb.
Skydd mot brottDu får ersättning vid skador som förorsakas av stöld, rån, inbrott eller skadegörelse.
Skydd mot instrumenthaveriDu får ersättning då rörledningar eller då teknisk utrustning eller maskiner i huset (bl.a. luftvärmepumpen och varmvattenberedaren) eller hushållsmaskiner (t.ex. tvättmaskinen, diskmaskinen) går sönder till följd av ett elektriskt fenomen eller en mekanisk orsak.
Skydd mot rörledningsläckageDu får ersättning då t.ex. rörledningar eller en hushållsmaskin går sönder och förorsakar en vattenskada.
Skydd mot bräckage och förlustDu får ersättning då egendom går sönder eller förlorad, t.ex. då en television faller ned medan man flyttar den eller då en färgburk faller och målarfärg stänker på tegelväggen.
AnsvarsförsäkringDu får ersättning då du eller en familjemedlem orsakar andra personer eller deras egendom skador, som ni är ersättningsskyldiga för enligt lagen.
RättsskyddsförsäkringDu får ersättning för advokat- och rättegångskostnader i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden som hänför sig till ditt privatliv.

Ytterligare information

Produktbeskrivningen och försäkringsvillkor

Filerna öppnas i ett nytt fönster i webbläsaren.

Villkor för användningen av sidorna och säkerhet Copyright © OP  2017

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav