Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

  1. Etusivu
  2. > Media
  3. > Tiedotteet
  4. >OP Ryhmän vakavaraisuus ylittää EKP:n asettaman uuden minimitason selvästi

OP Ryhmän vakavaraisuus ylittää EKP:n asettaman uuden minimitason selvästi

30.11.2016 klo 13:30

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Pörssitiedote
30.11.2016 klo 14.30

OP Ryhmän vakavaraisuus ylittää EKP:n asettaman uuden minimitason selvästi

OP Ryhmän pankkivalvoja Euroopan keskuspankki (EKP) on asettanut OPlle lisäpääomavaatimuksen osana valvojan vuosittaiseen arvioon liittyvää SREP-prosessia (Supervisory review and evaluation process). Lisäpääomavaatimus (P2R) on 1,75 prosenttia ja se tulee voimaan 1.1.2017 alkaen. Lisäpääomavaatimus huomioiden OPn uusi vakavaraisuuden minimitaso on CET1-vakavaraisuudelle 10,75 prosenttia ja vakavaraisuussuhteelle 14,25 prosenttia.
 
EKP on määrittänyt OP Ryhmälle CET1 omia varoja koskevan vakavaraisuusohjeistuksen (P2G), jonka määrä on 1,0 prosenttia ja jonka rikkoutuminen ei vaikuttaisi esimerkiksi voitonjakoon. Tämä ohjeistus mukaan lukien CET1-vakavaraisuusvaade on 11,75 %.

SREP-prosessin perusteella asetettavan lisäpääomavaatimuksen määritelmä on muuttunut vuoden 2016 aikana, joten aikaisempi SREP-lisäpääomavaatimus 2,75 prosenttia on jakautunut P2R ja P2G komponentteihin, eikä ole vertailukelpoinen nyt asetetun lisäpääomavaatimuksen kanssa.

OP Ryhmän vakavaraisuus ylittää uuden minimitason selvästi. Syyskuun lopussa OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus oli 19,7 prosenttia ja vakavaraisuussuhde 22,6 prosenttia. EKP:n asettama uusi minimitaso kasvattaa rava-vakavaraisuuden pääomavaatimusta, joten rava-suhdeluku laskee lisäpääomavaatimuksen myötä 16 prosenttiyksikköä. Rava-suhdeluku oli syyskuun lopussa 164 prosenttia (minimitaso 100).

SREP-prosessi on osa EKP:n normaalia pankkivalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa, että pankeilla on riittävät riskienhallintamenetelmät sekä riittävästi pääomia ja likviditeettiä riskien hallitsemiseksi ja kattamiseksi.

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
OPn viestintä puh. 050 523 9904, viestinta@op.fi

Jakelu
Nasdaq Helsinki
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi ja pohjola.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat noin 180 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on noin 1,7 miljoonaa omistaja-asiakasta ja kaikkiaan 4,3 miljoonaa asiakasta. www.op.fi

OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OPn varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OPn jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OPn keskuspankkina.

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © OP  2018

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön