Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

  1. Etusivu
  2. > Media
  3. > Tiedotteet
  4. >OP Ryhmä on tänään 2.2.2017 klo 15 vastaanottanut tiedon EKP:n päätöksestä OP Ryhmän eräiden vastuuryhmien riskipainojen nostamisesta määräajaksi

OP Ryhmä on tänään 2.2.2017 klo 15 vastaanottanut tiedon EKP:n päätöksestä OP Ryhmän eräiden vastuuryhmien riskipainojen nostamisesta määräajaksi

02.02.2017 klo 19:45

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Pörssitiedote
02.02.2017 klo 20.45

OP Ryhmä on tänään 2.2.2017 klo 15 vastaanottanut tiedon EKP:n päätöksestä OP Ryhmän eräiden vastuuryhmien riskipainojen nostamisesta määräajaksi

OP Ryhmä on tänään iltapäivällä saanut tiedoksi Euroopan keskuspankin (EKP) päätöksen nostaa OP Ryhmän vähittäisvastuiden riskipainoja 18 kuukauden määräajaksi.

Noston taustalla ovat EKP:n havaitsemat puutteet OP Ryhmän vakavaraisuuden laskennassa käyttämän IRBA-menetelmän (Internal Ratings Based Approach) validointiprosessissa, erityisesti validointien viivästyminen.

OP Ryhmä tiedotti EKP:n käynnissä olevasta tutkinnasta ensimmäisen kerran vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä. Tänään julkistetussa tilinpäätöstiedotteessa päätöksen oli ennakoitu saapuvan vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Riskipainojen noston seurauksena OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus laskee vajaa kaksi prosenttiyksikköä. Joulukuun 2016 lopussa OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus oli 20,1 prosenttia.

- Suhtaudumme asiaan vakavasti. Olemme jo korjanneet keskeisimmiltä osin EKP:n havaitsemia puutteita, ja loput korjaavista toimenpiteistä saatetaan loppuun mahdollisimman pian. On hyvä ottaa huomioon, että EKP:n esille nostamista prosessipuutteista huolimatta julkistamamme vakavaraisuussuhteet ovat antaneet oikean kuvan OP Ryhmän taloudellisesta tilanteesta, toteaa OP Ryhmän talousjohtaja Harri Luhtala.

- Vakavaraisuutemme on riskipainojen nostonkin jälkeen erittäin hyvällä tasolla. Tähtäämme edelleen 22 prosentin vakavaraisuustavoitteeseemme vuoden 2019 loppuun mennessä. Riskipainojen nostolla ei ole vaikutusta asiakkaisiimme tai liiketoimintaamme, jatkaa Luhtala.

- Käsityksemme mukaan EKP:n päätöksen jälkeen Finanssivalvonnan suunnittelema kansallinen asuntoluottojen riskipainon alarajan nosto ei enää laskisi OP Ryhmän vakavaraisuussuhdelukua. Tilinpäätöstiedotteessamme arvioimme em. alarajan vaikutuksen vakavaraisuussuhdelukuumme olevan -0,9 prosenttiyksikköä, toteaa Luhtala.

OP Ryhmä siirtyi luottoriskin sisäisiin malleihin perustuvan IRBA-menetelmän käyttöön Finanssivalvonnan valvonnan alla vuosina 2008-2011. EKP on toiminut OP Ryhmän pankkivalvojana marraskuusta 2014 lähtien.

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Talousjohtaja Harri Luhtala
Haastattelupyynnöt OPn viestinnän kautta puh. 050 523 9904, viestinta@op.fi

Jakelu
Nasdaq Helsinki
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi ja pohjola.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat noin 170 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on noin 1,7 miljoonaa omistaja-asiakasta ja kaikkiaan 4,3 miljoonaa asiakasta. www.op.fi

OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OPn varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OPn jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OPn keskuspankkina.

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © OP  2018

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön