Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

Meddelanden

Börsmeddelandena är markerade med en asterisk (*)

 1. 02.11.2017 Korrigering: OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-30.9.2017*
 2. 01.11.2017 OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-30.9.2017*
 3. 01.11.2017 OP Gruppens och OP Företagsbanken Abp:s resultatpublikationer 2018*
 4. 20.09.2017 Timo Ritakallio ny chefdirektör för OP Gruppen, Reijo Karhinen går i pension*
 5. 02.08.2017 OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-30.6.2017*
 6. 27.04.2017 OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-31.3.2017*
 7. 28.02.2017 OP Gruppens och OP Företagsbanken Abp:s verksamhetsberättelser och bokslut samt bolagsstyrningsrapporter för 2016 har publicerats*
 8. 02.02.2017 OP Gruppen har idag 2.2.2017 kl. 15 underrättats om ECB:s beslut att höja riskvikterna för vissa av OP Gruppens exponeringsklasser för en bestämd tid*
 9. 02.02.2017 OP Företagsbanken Abp:s bokslutskommuniké 1.1-31.12.2016*
 10. 14.12.2016 Korrigering: OP Företagsbanken Abp:s ekonomiska mål uppdaterade*
 11. 13.12.2016 OP Företagsbanken Abp:s ekonomiska mål uppdaterade*
 12. 30.11.2016 OP Gruppens kapitaltäckning överstiger klart ECB:s nya miniminivå*
 13. 02.11.2016 OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-30.9.2016*
 14. 02.11.2016 OP Gruppens och OP Företagsbanken Abp:s resultatpublikationer 2017*
 15. 13.10.2016 OP Gruppen kompletterar sina strategiska mål med en ny kundupplevelsemätare*
 16. 14.09.2016 OP Andelslag undersöker möjligheten att från marknaden lösa in ett kapitallån på 40 miljoner euro som OP Företagsbanken Abp emitterat*
 17. 16.08.2016 Korrigering i nottabell i OP Gruppens delårsrapport 1.1-30.6.2016*
 18. 03.08.2016 OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-30.6.2016*
 19. 10.06.2016 OP Gruppen strävar i sin nya långsiktiga strategi efter att bli ett flerbransch- och tjänsteföretag*
 20. 27.04.2016 OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-31.3.2016*
 21. 12.04.2016 OP Gruppens, OP Företagsbanken Abp:s och OP-Bostadslånebanken Abp:s gemensamma kommunikations- och informationsgivningspolicy uppdaterad*
 22. 15.03.2016 Företagsnamnen som börjar med Pohjola ändras så att de börjar med OP*
 23. 23.02.2016 OP Gruppens och Pohjolas verksamhetsberättelser och bokslut samt bolagsstyrningsrapporter för 2015 har publicerats*
 24. 04.02.2016 Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké 1.1-31.12.2015*
 25. 11.01.2016 Pohjola Bank Abp löser in ett kapitallån på 60 miljoner euro*

Villkor för användningen av sidorna och säkerhet Copyright © OP  2017

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav