Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

Meddelanden

Börsmeddelandena är markerade med en asterisk (*)

 1. 14.12.2016 Korrigering: OP Företagsbanken Abp:s ekonomiska mål uppdaterade*
 2. 13.12.2016 OP Företagsbanken Abp:s ekonomiska mål uppdaterade*
 3. 30.11.2016 OP Gruppens kapitaltäckning överstiger klart ECB:s nya miniminivå*
 4. 02.11.2016 OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-30.9.2016*
 5. 02.11.2016 OP Gruppens och OP Företagsbanken Abp:s resultatpublikationer 2017*
 6. 13.10.2016 OP Gruppen kompletterar sina strategiska mål med en ny kundupplevelsemätare*
 7. 14.09.2016 OP Andelslag undersöker möjligheten att från marknaden lösa in ett kapitallån på 40 miljoner euro som OP Företagsbanken Abp emitterat*
 8. 16.08.2016 Korrigering i nottabell i OP Gruppens delårsrapport 1.1-30.6.2016*
 9. 03.08.2016 OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-30.6.2016*
 10. 10.06.2016 OP Gruppen strävar i sin nya långsiktiga strategi efter att bli ett flerbransch- och tjänsteföretag*
 11. 27.04.2016 OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-31.3.2016*
 12. 12.04.2016 OP Gruppens, OP Företagsbanken Abp:s och OP-Bostadslånebanken Abp:s gemensamma kommunikations- och informationsgivningspolicy uppdaterad*
 13. 15.03.2016 Företagsnamnen som börjar med Pohjola ändras så att de börjar med OP*
 14. 23.02.2016 OP Gruppens och Pohjolas verksamhetsberättelser och bokslut samt bolagsstyrningsrapporter för 2015 har publicerats*
 15. 04.02.2016 Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké 1.1-31.12.2015*
 16. 11.01.2016 Pohjola Bank Abp löser in ett kapitallån på 60 miljoner euro*

Villkor för användningen av sidorna och säkerhet Copyright © OP  2017

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav