Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

Metsävakuutus

A A A

Metsä on arvokasta omaisuutta, jota uhkaavat myrskyt, palot ja myyrät. Onneksi metsän voi vakuuttaa.

Metsävakuutus turvaa metsäsi arvoa ja tuottoa. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä vakuutus auttaa varautumaan entistä vaikeammin ennakoitaviin äkillisiin ja odottamattomiin tuhoihin. Metsävakuutuksesta korvataan eniten myrskyvahinkoja, mutta myös hyönteistuhojen osuus kasvaa tasaisesti.

Vakuutuksen myöntää OP Vakuutus Oy.

Metsävakuutuksella turvaat:

 • puustoa ja taimikkoa

 • hakattua tukki- ja kuitupuuta sekä puutavaraa

 • istutettavia taimia

 • bioenergiaksi tarkoitettua hakkuutähdettä.

Osta vakuutus

Pyydä tarjous metsävakuutuksesta

Minkälainen metsävakuutus sinun kannattaa hankkia?

Metsävakuutuksesta on valittavissa 5 eri laajuutta tai pelkkä metsäpalovakuutus. Mieti ensin, kuinka laajan metsävakuutuksen valitset vai otatko pelkän metsäpalovakuutuksen.

Myrskyvahinkoja varten valitset enimmäiskorvauksen määrän, joka voi olla Metsävakuutukseen valitaan lisäksi enimmäiskorvauksen määrä myrskyvahinkoja varten. Voit valita 16, 23 tai 32 euroa kiintokuutiometriltä. Muut kuin myrskyvahingot korvataan menetyksen mukaan vahinkoarvion ja vakuutusehtojen perusteella.

Nostamalla omavastuuta voit alentaa vakuutuksen hintaa heikentämättä turvan laajuutta. Taimikolle kannattaa valita pienempi omavastuu kuin kasvatus- tai hakkuukypsälle metsälle.

Valitse laajin turva:

 • Hakkuukypsälle metsälle, koska riskinä ovat myrsky tai hyönteiset. Myrskyvahingossa saattaa jäädä jotain myytävää, jolloin enimmäiskorvauksen suositus on 23 tai 32 euroa kiintokuutiometriltä.

 • Kasvatusvaltaiselle metsälle, koska tuhon aiheuttaja voi olla myrsky tai lumi. Tulon odotusarvon osuus korvauksesta voi olla suuri, jolloin enimmäiskorvauksen suositus on 32 euroa kiintokuutiometriltä. 

 • Taimikkovaltaiselle metsälle, koska myyrät voivat olla metsäsi suurin uhka. Myrskyvahingolle riittää enimmäiskorvaukseksi 16 euroa kiintokuutiometriltä.

Mitä vakuutuksesta korvataan?

Saat korvausta, kun puustoa on tuhoutunut vähintään 15 kiintokuutiometriä eli noin 20-30 puuta tai taimikkoa vähintään 0,5 hehtaaria. Myrskyvahinkoja korvataan valitsemasi enimmäiskorvauksen mukaan.  Muissa vahingoissa ei ole vastaavaa rajaa. Korvauksesta vähennetään aina omavastuu ja ennakonpidätys.

Tulevaisuuden tuoton korvaaminen

Puuston vahingoittuessa saat korvauksen myös siitä, että tukkeja tai kuitua ei kerry odotetun verran odotettua määrää. Odotusarvolisää maksetaan myös silloin, jos metsään jäänyt puusto on vahingon jälkeen vajaatuottoinen ja se joudutaan hakkaamaan ennen kuin se on hakkuukypsä kuin kypsään ikään kasvanut puusto olisi korjattu talteen.

Taimien, siemenpuiden, hakkuutähteen ja jälkivartioinnin korvaaminen

 • Taimien tai siemenpuiden tuhoutuessa korvataan kylvö- ja istutuskustannuksia. Näin huolehditaan, että metsäsi ei jää vajaatuottoiseksi.

 • Hakkuutähteestä korvataan menetys käyvän arvon mukaan, kun vähintään 0,5 hehtaarin alalta kerätty tai kerättäväksi ja tarkoitettu bioenergiaksi tarkoitettu hakkuutähde palaa, varastetaan tai sitä vahingoitetaan ilkivaltaisesti. Metsäpalosta aiheutuneita välttämättömiä ja kohtuullisia jälkivartiointikustannuksia korvataan siitä lähtien, kun pelastustoiminnan johtaja on määrännyt jälkivartioinnin vastuullesi.

Tonttimetsän vakuuttaminen

Enintään 5 hehtaarin metsän vakuutuksesta saat korvausta, vaikka

 • puustoa tai puutavaraa vahingoittuisi vähemmän kuin 15 kiintokuutiometriä

 • taimikkoa tuhoutuisi ja tulisi vajaatuottoiseksi pienemmältä kuin 0,5 hehtaarin alueelta.

Tonttimetsä korvataan kolminkertaisesti verrattuna tavallisen metsän vahinkoon. Pienen metsän ja tonttimetsän vakuutuksissa ei ole myrskyvahingoissa enimmäiskorvausta.

Leima_fi 

 Keskitä. Saat etuja. 

 Vakanen OP-bonuksia kertyy metsävakuutuksista, myös OP-bonuksilla maksetusta  summasta.

 Vakanen Kertyneillä bonuksilla maksetaan metsävakuutuksen vakuutusmaksuja.

 

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © OP  2017

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön